Αναβάθμιση Προαυλίου Γυμνασίου Λυκόβρυσης

Έργο: Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
Προϋπολογισμός: 96.515,84 €
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 10 Οκτωβρίου 2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών: Σε εξέλιξη