Ολοκλήρωση και παράδοση έργου Προμήθειας Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων στον Δήμο Αγίας Παρασκεύης