Παράδοση Έργου – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ξάνθης

Ολοκλήρωση και παράδοση έργου Αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Ξάνθης  

Δωρεά υγειονομικού υλικού στον Δήμο Ξάνθης

Δωρεά υγειονομικού υλικού στον Δήμο Ξάνθης

Παράδοση Έργου – Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Ολοκλήρωση και παράδοση έργου Προμήθειας Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων στον Δήμο Αγίας Παρασκεύης